20/7/13

Ανάλεκτα!

Στην ΠΗΓΗ
 =><=
Το 15% των Ελλήνων παρασύρεται σήμερα από εθνικοσοσιαλιστικές ομάδες, ενώ ένα άλλο 15% από σοσιαλφασιστικές. Δεν είναι λίγοι όσοι ταλαντεύονται ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο διαστροφές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: