3/9/12

Θα συνεχίσουν άλλοι!

“Χάσαμε, συρρικνωθήκαμε και περπατάμε σε ένα τεντωμένο σχοινί. Οι επόμενοι μήνες είναι καθοριστικοί για το αν θα ανασυσταθεί το ΠΑΣΟΚ ή αν θα παραμεριστεί ιστορικά με κίνδυνο από κεντρικός φορέας του δημοκρατικού, αριστερού, μεταρρυθμιστικού χώρου να γίνει συμπληρωματική και άχρωμη δύναμη”, απάντησε σε ερώτημα της Κρουστάλλη Δήμητρας στο ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ σχετικά με τη σημερινή επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ και το αβέβαιο μέλλον του, ο Κώστας Σκανδαλίδης. Στο αν όλα αυτά συμβούν, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε μια άλλη απάντηση, σε παρόμοια ερώτηση της Μαρίας Ρεζάν στην πρώτη του μετά την ανάληψη της εξουσίας το 1981 συνέντευξή του “...αν η πορεία προς την Αλλαγή αποτύχει ή αν αυτός εκτραπεί των σκοπών της;...”. Ε! τότε “Θα συνεχίσουν άλλοι”. Μία απάντηση πέραν προσώπων και εγωισμών. Απάντηση πλήρως συντεταγμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας. Γι΄ αυτό και η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη συνεχίζει να παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ! Ενδεικτικό το σχόλιο φίλου στο φβ “... Απίστευτο! Όλοι σήμερα διεκδικούν το ρόλο του συνεχιστή του Ανδρέα και του ΠΑΣΟΚ της μεταπολίτευσης. Όλοι! Ακόμα και αυτοί που ανήκαν σε άλλα κόμματα! Με τον τυπικό ενταφιασμό του σώματος της μεταπολίτευσης κάποιοι επιμένουν να εμβαπτίζονται στο πνεύμα της.” (ΓΠ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: