29/9/12

Καλό Σαββατοκύριακο!

ΦΩΤΟ ΓΠ. <<Δεν υπάρχουν λαθραίοι άνθρωποι πάνω στη γη. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ιστορία μεταναστευτικών ρευμάτων!>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: