24/10/12

Ο αποευρωπαϊσμός της Ελλάδας (3)

Οι συντηρητικές αντιλήψεις αποκτούν δυναμική κυρίαρχης ιδεολογίας η οποία τείνει να υιοθετείται από όλο και περισσότερους και παράλληλα να επιβάλλεται από όσους επηρεάζουν και κατευθύνουν τον επίσημο φορέα της βίας, που είναι το ίδιο το κράτος. Το κράτος, αντί να επιβάλλει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων ακόμη και με τη βία, καταλήγει ένας μυώδης φορέας της ιδεολογίας εκείνων που το ελέγχουν. Στο πλαίσιο αυτό, σοβαρό προβληματισμό θα πρέπει να προκαλούν όχι μόνο τα κρούσματα βίας, λογοκρισίας και κάθε λογής εκφοβισμών και απαγορεύσεων, αλλά και η "έκρηξη" του αριθμού των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

...Το 2011 εκδόθηκαν στην Ελλάδα 9.276 δικαστικές αποφάσεις για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου πολλαπλάσιου αριθμού πολιτών την ίδια στιγμή που οι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ ήταν 2.732. Επειδή "τρώγοντας έρχεται η όρεξη", αυτή η ευκολία αναστολής ισχύος ενός θεμελιώδους δικαιώματος και ο σταδιακός εθισμός του κράτους να παρακολουθεί τις "ζωές των άλλων" πρέπει να ανησυχεί. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα  να χάσει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της - και να αρχίσει να θυμίζει Ανατολική Γερμανία - εξαιτίας της προσπάθειάς της "να μείνει στην Ευρώπη"!

ΠΗΓΗ: Παύλος Παπαδόπουλος
BHmagazino 21.10.12

Δεν υπάρχουν σχόλια: