29/11/11

Οι νέες πολιτικές εξελίξεις!

Σε ένα συγκροτημένο πολιτικό κείμενο παρουσιάζονται στο  blog του Στέφανου Τζουμάκα οι θέσεις και οι εκτιμήσεις της Πολιτικής Πρωτοβουλίας για την Προοδευτική Έξοδο από την Κρίση. Ελάχιστοι θα διαφωνήσουν με τις διαπιστώσεις του κειμένου, τόσο με την  αναπόφευκτη στρατηγική ήττα του νεοφιλελευθερισμού, όσο και με το γεγονός της  υποχώρησης και του συμβιβασμού των εγχώριων δυνάμεων του μνημονίου στον εκβιασμό του νεοφιλελεύθερου διευθυντηρίου της Ε.Ε. Ελαχιστότατοι βεβαίως αυτοί που θα διαφωνήσουν με την πρόταση προοδευτικής λύσης εξόδου από την κρίση, όπως: «η εκτύπωση ευρώ και η χρηματοδότηση του μηχανισμού στήριξης, η δανειοδότηση από την ΕΚΤ των κρατών και όχι μέσω των τραπεζών, η έκδοση ευρωομολόγου που θα θωρακίζει την Ευρωζώνη και τα κράτη-μέλη έναντι των αγορών, των κερδοσκόπων και των τοκογλύφων». Όντως πρόκειται για μια σοβαρή πρόταση συλλογικής αντιμετώπισης του προβλήματος στον ευρωχώρο. Μία σοβαρή πρόταση για το μέλλον, που η προώθησή της απαιτεί κοινή στρατηγική των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Μέχρι όμως την επιτυχή της έκβαση είναι προφανές ότι απαιτούνται ενδιάμεσες κυβερνητικές πολιτικές επιβίωσης της χώρας. Και επειδή η  διαμόρφωση ενδιάμεσης πολιτικής λείπει από το κείμενο, χρήζει άμεσης επεξεργασίας και ξεκάθαρης απάντησης, γιατί αποτελεί κομβικό σημείο για την σύγκλειση των όμορων πολιτικών δυνάμεων. Τέλος μη ξεχνάμε, ότι το πολιτικό σύστημα ακριβώς λόγω έλλειψης συμφωνίας σε μια ενδιάμεση πολιτική, εκβιαζόμενο παρέδωσε την εξουσία απευθείας στους τραπεζίτες. (Γ.Π.)

1 σχόλιο:

Anestis Moutafidis είπε...

Εν τάξει, ο κύριος Στέφανος Τζουμάκας καταδικάζει τον νεοφιλευθερισμό με εμπεριστατωμένα επιχειρήματα και αναφέρει μεταξύ άλλων μέσα στις πολιτικές του αφηγήσεις και τα συμφέροντα της Ελλάδος, τα οποία δικαιολογημένα υποστηρίζει πως θα πρέπει να προωθούνται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να συνεχίζουν να μπαίνουν και στο μέλλον στο περιθώριο ως τίμημα, για να εξασφαλίζονται κάποια άλλα οφέλη και συμφέροντα υψηλότερης σημασίας για την Ευρώπη. Επάνω στο μεγάλο ζήτημα λοιπόν της προοδευτικής εξόδου της Ελλάδος και της Ευρώπης γενικότερα από την κρίση, θα πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι ακριβώς τα συμφέροντα της Ελλάδος, αλλά δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να μείνουμε σε καθαρά εθνικό επίπεδο, αναζητώντας έτσι ενταξιακές, αναπτυξιακές και βιώσιμες λύσεις για την οικονομία της Ελλάδος. Όλοι οι δείκτες των ορθών οικονομετρικών μελετών και των πραγματοποιήσιμων συλλογισμών για μία σωστή λύση επάνω στο θέμα αυτό είναι στραμμένοι επάνω στο σημείο της σωστής οικονομικής ενσωμάτωσης της Ελλάδος μέσα στην βιομηχανική και παραγωγική αλυσίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και μέσα στην κυκλική πορεία των οικονομικών της μεγεθών. Όσο για τις λύσεις, τις οποίες καταγράφει στην αναφορά του ο Γιώργος Παπαδόπουλος σχετικά με την προοδευτική λύση εξόδου από την κρίση, λαμβάνοντας υπ όψιν και τις ιδιαίτερες αναφορές των πολιτικών αφηγήσεων του κυρίου Στέφανου Τζουμάκα, έχω προσωπικά τις επιφυλάξεις μου. Ο αξιοσέβαστος φίλος Γιώργος Παπαδόπουλος γράφει κατά λέξη στο σχόλιό του: Ελαχιστότατοι βεβαίως αυτοί που θα διαφωνήσουν με την πρόταση προοδευτικής λύσης εξόδου από την κρίση, όπως: η εκτύπωση ευρώ και η χρηματοδότηση του μηχανισμού στήριξης, η δανειοδότηση από την ΕΚΤ των κρατών και όχι μέσω των τραπεζών, η έκδοση ευρωομολόγου που θα θωρακίζει την Ευρωζώνη και τα κράτη-μέλη έναντι των αγορών, των κερδοσκόπων και των τοκογλύφων. Προσωπικά εκτιμώ ότι αυτά τα μέτρα είναι μόνον για ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα τα σωστά μέτρα. Δηλαδή είναι ο κατάλληλος οικονομικός μηχανισμός για να βγει η Ελλάδα και η Ευρώπη από την τωρινή οικονομική κρίση, αλλά το αν προκύψει μία οικονομική σταθερότητα στο μέλλον, αυτό μας είναι άγνωστο, επίσης είναι αβέβαιο παρόλα αυτά, το κατά πόσο θα είναι ασφαλείς οι αγορές της Ευρωζώνης καθαρά και μόνον από την έκδοση του ευρωομολόγου, δίχως την κατοχύρωση του τραπεζικού ελέγχου από εξειδικευμένα και ουδέτερα σωματεία. Συμφωνώ απόλυτα με τον αναφερόμενο σχολιαστή και συντάκτη κύριο Γ. Παπαδόπουλο, πως εδώ επιβάλλεται η οργανωμένη εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για μία συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος μέσα στον ευρωχώρο. Δεν θα πρέπει στο μέλλον τα οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδος να στέκονται διαμετρικά αντίθετα με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση του κυρίου Λουκά Παπαδήμου οφείλει να ασχοληθεί εντατικά με το ζήτημα αυτό και να δημιουργήσει μία σωστή βάση για την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός οικονομικού άξονα με τις πολιτικά και οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ασίας.
Ακόμα και στην παγκοσμιοποιημένη αγορά ισχύουν οι βασικοί κανόνες της εθνικής οικονομίας, όπως π.χ. η ακόλουθη περί του εθνικού εισοδήματος. Είτη είναι:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν =(ΑΕΠ)
+ Δημοτικό εισόδημα των κατοίκων από τον υπόλοιπο κόσμο (τα χρήματα από το εξωτερικό σε κατοίκους) =(ΔΕΙΚ)
- Πρωτογενές εισόδημα των αλλοδαπών από την εγχώρια(χρήματα που δαπανώνται από κατοίκους εξωτερικού) =(ΠΕΑ)
= Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα = (ΑΕΕ)
- Αποσβέσεις =(Α)
= Καθαρό εθνικό εισόδημα (σε τιμές αγοράς, ακόμη και τα πρωτογενή έσοδα) = (ΚΕΕ)
- Παραγωγή και εισαγωγές = (Π+Ε)
+ Οι επιδοτήσεις σε εταιρείες = (ΕΕ)
= Εθνικό εισόδημα (EΘE) - Ισχύει λοιπόν ενδεικτικά και εδώ ο τύπος
ΣΕΘΕ= ΑΕΠ + ΔΕΙΚ –(ΠΕΑ) – (A) –(Π+E) + (ΕΕ)