12/7/11

«Δημοσθένους λόγος ....προς πολιτικούς»

Προτομή του Δημοσθένη
Με το απόσπασμα του Δημοσθένη από τον Ολυνθιακό Γ΄ έκανα πριν τρία περίπου χρόνια το πρώτο μου ξεκίνημα στην μπλοκόσφαιρα. Μετά από μια ενδιαφέρουσα και «έντονη» συζήτηση  επαναρτώ το κομμάτι –έτσι και αλλιώς διαχρονικό είναι- τροποποιώντας ελαφρά τον τίτλο απλά για να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα. Δεν είναι βέβαια ο μόνος λόγος. Το απόσπασμα αυτό αφορά όλους. Τη γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας και όχι μόνο. Ειδικά βέβαια όσους ασκούν εξουσία.  Ίσως αποτελέσει και απάντηση στο φίλο που έθεσε το ερώτημα περί «δικαίου και ηθικού». (Γ.Π.)

....στον δημόσιο λοιπόν βίο κατασκεύασαν προς χάριν μας τέτοια και τόσα οικοδομήματα και καλλιτεχνίματα ναών και αφιερωμάτων μέσα σ΄ αυτούς, ώστε να μην έχει αφεθεί σε κανέναν από τους μεταγενέστερούς τους η δυνατότητα να τους ξεπεράσει στον δε ιδιωτικό τους βίο ήσαν τόσο συνετοί και τόσο έμεναν πιστοί στο ήθος της πολιτείας, ώστε, αν κάποιος από σας ίσως γνωρίζει ποια είναι η οικία του Αριστείδου, του Μιλτιάδου και γενικά των τότε επιφανών ανδρών, βλέπει ότι δεν είναι καθόλου ωραιότερη από το σπίτι του γείτονα. Γιατί δεν ασχολούνταν με τις υποθέσεις της πόλεως προς ίδιο πλουτισμό, αλλά καθένας από αυτούς θεωρούσε πως όφειλε να αυξάνει τον κοινό πλούτο.
.....Τώρα όμως, αντιθέτως, κύριοι των αγαθών είναι οι πολιτευόμενοι, και με την μεσολάβησή τους εκτελούνται όλα εν γένει, σεις δε, ο λαός, αποχαυνωμένοι και στερημένοι από χρήματα και συμμάχους, έχετε καταντήσει υπηρέτες και εξαρτήματα, και είστε ευχαριστημένοι αν σας μοιράζουν τα θεωρητικά ή τελούν πομπή Βοηδρομίων και - το πιο ανδροπρεπές απ΄ όλα - τους χρωστάτε ευγνωμοσύνη για ότι σας ανήκει.....

(Δημοσθένους Ολυνθιακός Γ΄, 25/26/31, Περί Πολιτικής, Επιλογή- Μετάφραση Κ. Δεσποτόπουλου)΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: